कर्मचारी विवरण

सि.नं. फोटो कर्मचारीको नाम स्थायी ठेगाना पद जिम्मेवारी सम्पर्क नं. ईमेल
1 रत्‍नेश शशि लहान उप-सचिव प्रशासन 9851179789 shashi.rats@gmail.com
2 प्रशान्त कुमार मिश्र जनकपुरधाम शाखा अधिकृत प्रशासन 9860193916 mishraprashant529@gmail.com
3 नितु दुबे जनकपुरधाम महिला विकास अधिकृत SDG 9854029171 neetudubey01@gmail.com
4 निकिता चौधरी सप्तरी शाखा अधिकृत प्रशासन 9862929105
5 आशा शर्मा महोत्तरी कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन 9803759013 ashasharma59013@gmail.com
6 खुबनन्दन चौधरी सप्तरी कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन 9849620786 khubnandaanchaudhry@gmaial.com
7 बिजय कुमार यादव धनुषा ह.स.चा. सवारी साधन 9847332103
8 विनय कुमार शर्मा जनकपुरधाम ह.स.चा. सवारी साधन 9807643366
9 निता देबी धनुषा कार्यालय सहयोगी आयोग 9819670169
10 सरोज कुमार झा महोत्तरी कार्यालय सहयोगी आयोग 9803287381